Sylwester w górach

SYLWESTER W GÓRACH – FORMULARZ INFORMACJI COVID


  BON TURYSTYCZNY

  Sylwester w górach bon turystyczny

  OŚWIADCZENIE

  Firma 2Point Piotr Jeziorski oświadcza, iż posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki
  Numer ewidencyjny: 25527; Numer wpisu do rejestru: 60/19

  Oraz posiada Gwarancje Ubezpieczeniowe udzieloną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy Chłodnej 51, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.

  sylwester w górach już za

  Dzień(s)

  :

  Godzina(y)

  :

  Minut(y)

  :

  Sekund(y)